Optimalizace prostoru

Optimalizace prostoru a samotný návrh je často podceňován při realizaci projektu. Optimální návrh správného rozčlenění prostoru a nábytku může významně přispět k úspěchu společnosti a udržení produktivních pracovníků.

V současné době s ohledem na budoucnost, je rozvržení a design klíčem k přilákání nových talentů a maximalizaci produktivity práce. Naši obchodní zástupci umí zhodnotit vaše pracoviště a přizpůsobit jej vašim potřebám, tak aby vám vyhovovalo dnes i s ohledem na budoucí trendy.

Určení potřeb klienta

Používáme anketové archy a rozhovory, které nám umožní:

  • pochopit, jak lidé pracují
  • vizualizovat vaše vnitřní komunikační toky
  • optimalizovat design a rozvržení prostoru
  • podporovat pracovní proces

Naším cílem je, aby se obchodní procesy a organizace vyvíjely směrem k vašemu strategickému cíli.

Vypracovanie space plane - 2D návrh

Vypracování space plane – 2D návrh

Vytváříme inovativní prostorová řešení spolu se svými architekty a designéry. Prostorové návrhy ukáží různé kombinace prostor s přihlédnutím k:

  • pohyblivost
  • flexibilita
  • Koncentrace / Interakce
  • Neformální zóny spolupráce
  • Status o ochraně osobních údajů

Návrh vám umožní přizpůsobit plánování a rozmístění prostoru vašim potřebám.

Obsazení prostoru a 3D vizualizace

Mluvíme s vámi pro upřesnění podrobností o vaší představě nového prostoru z hlediska harmonie barev, povrchových materiálů, akustiky, osvětlení a funkčních detailů.

Analyzujeme, optimalizujeme ergonomii, akustiku a osvětlení pracovního prostředí, které přispívají ke komfortu a produktivitě vašich lidí. Díky tomu získáte velmi realistickou představu o konečném prostoru, což usnadní následující komunikaci a samotné dodání.

Navržení osvětlení na míru řeší problematiku svítidel komplexně. Při jeho tvorbě se kromě celkového konceptu zaměřujeme také na technické parametry, které jsou jiné pro kancelář a jiné pro oddechové, vstupní či další zóny.

Světelně-technické výpočty

Pro váš projekt osvětlení vytvoříme světelně-technický výpočet s ohledem na plnění normativních požadavku ČSN nebo EN, který následně umíme zrealizovat. Určíme tak přesně kolik a jakých svítidel budete potřebovat v daném prostoru, abyste dosáhli požadované hladiny osvětlení s co největší efektivitou a současně docílili celkový koncept.