DHL

Spojenie dvoch pracovných komplexov do jedného veľkého priestoru s obmedzeným počtom uzavretých kancelárií a miestnosťami pre neformálne stretnutia pre sto pracovných miest.

Ciele projektu

 • presťahovanie dvoch pracovných staníc z uzatvorených kancelárií do jedného otvoreného priestoru pre 100 pracovných staníc
 • účelne a efektívne zariadiť veľký otvorený priestor s obmedzeným počtom uzavretých kancelárií
 • neformálne stretnutia, zasadačky a priestory pre spoluprácu 

Výhody zariadenia Steelcase

 • globálny partner, trvalo udržateľné výrobky
 • dlhodobý vzťah k spoločnosti
 • rýchla a jednoduchá inštalácia
 • podpora pri zmene priestorového dizajnu a nového riešenia nábytku

Použitý nábytok v spoločnosti

 • B Free Lounge
 • Westside
 • media:scape
 • i2i
 • Movida
 • Reply Air
 • Reply Visitor
 • Please
 • Share it

Výsledok práce a číselné údaje

 • media:scape v kancelárii generálneho riaditeľa bol vytvorený priestor pre neformálne rýchle stretnutia 
 • ergonomický pracovný priestor pre každého zamestnanca
 • 100 pracovných miest na jednom podlaží
 • veľké zasadacie miestnosti