Amazon Slovakia

Sťahovanie spoločnosti AMAZON Slovakia s.r.o. do budovy Twin City Tower prebiehala v 2 etapách, podľa dokončenia jednotlivých poschodí. V roku 2018 obsadila priestory na 2 - 4NP. V roku 2019 sa presunula z centra mesta na podlažia 1 NP, 5NP – 10NP. V konečnej fáze bude na ploche 10.000 m2.


Projekt bol rozdelený do niekoľkých balíčkov. My v OHD sme pre spoločnosť dodávali v 1. fáze pracovné stoličky, lokre a softseating.


V 2. fáze sme boli zapojený do častí pracovné stoličky a softseating.