Lighting design

Lighting design

Práce lighting designu začíná již samotnou konzultací poskytnutou klientovi a může pokračovat vypracováním světelného konceptu na bázi principielních skic a základních nápadů s uceleným příběhem.

Další stupeň zpracování projektu se odehrává v rámci tzv. mood boardu. V této ucelené formě je v prezentaci představena světelná infrastruktura s rozmístěním principů osvětlení, typů svítidel a dále dochází k analýze světelné scény. Na přání klienta lze vypracovat vizualizace, které pomůžou lépe prezentovat, jak světelná koncepce ovlivní zpracovávaný prostor.

Vyústěním předchozích fází je výkresová dokumentace s rozmístěním světelné infrastruktury a svítidel s jejich specifikací. V případě projektů, kde je potřeba plnění normativních požadavku ČSN nebo EN je možno vytvořit světelně technický výpočet. V některých případech je vhodné realizovat světelnou zkoušku na místě pro ověření skutečného efektu navrhovaného řešení, zejména v exteriéru. Vzhledem k široké škále světelných distribucí je potřebné, aby došlo po instalaci k seřízení svítidel a tím soustava byla plně funkční.

Ergonomii a zdravé pracovní prostředí ovlivňuje kromě jiného také světlo, proto jsme se zaměřili na interiérové a exteriérové osvětlení, které podpoří zdraví, životní prostředí a v neposlední řadě i finanční prostředky. Díky LED svítidlům od společnosti ERCO a správnému světelnému konceptu dokážeme ušetřit finance za osvětlení v prostoru, budově, či podpořit komunikaci, branding a well-being.