Zdravý vzduch

Život človeka prichádza s prvým nádychom a končí s posledným výdychom. Dýchanie, je základná potreba, bez ktorej sa nezaobídeme. A nie len my, ale aj všetko živé na našej Zemi. Len od nás závisí, aký kvalitný vzduch dýchame a ako ovplyvňujeme svoje zdravie.

Nie všetky látky v ovzduší sa považujú za znečisťujúce. Vo všeobecnosti je znečistenie ovzdušia definované ako existencia určitých znečisťujúcich látok v atmosfére na úrovniach, ktoré majú škodlivý vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie a naše kultúrne dedičstvo (budovy, pamiatky a materiály).

Kvalita a zdravie vzduchu

Znečistenie ovzdušia, a to ako vo vnútri, tak aj vonku, je závažný environmentálny a zdravotný problém podobný vo všetkých rozvinutých a rozvojových krajinách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie / WHO existujú vážne dopady na zdravie pre ľudí vystavených účinkom PM/ pevné znečisťujúce častice a O3/ ozónu. Hlavne v domácnostiach, kde sa využívajú palivá z biomasy a uhlie na varenie či vykurovanie.

V takýchto prípadoch môže byť hodnota PM o 10-50 krát vyššia ako akceptovateľné hodnoty. WHO odhaduje, že znížením úrovne znečistenia ovzdušia, kde je priemerná koncentrácia PM10 v prostredí od 70 do 20μ / m3, by mohlo celosvetovo znížiť počet úmrtí až o 12,7%.

Z nedávnej štúdie Preskúmanie dôkazov o zdravotných aspektoch znečistenia ovzdušia, ktorú robila WHO vyplýva, že znečistenie ovzdušia jemnými časticami (PM2,5, t. j. tuhé častice s priemerom najviac 2,5 mikrometra) by mohlo predstavovať väčší problém pre zdravie, ako časticami o veľkosti PM10.

Vo vnútorných priestoroch je znečistenie vzduchu 2-5 krát väčšie ako v exteriéri, čo je veľmi výrazný problém, pretože trávime až 90% nášho času v interiéri.

Zo štúdie ďalej vyplýva, že dlhodobé vystavenie jemným časticiam môže spustiť arterosklerózu, rakovinu, mať nežiadúce následky pri pôrode a spôsobiť detské respiračné ochorenia, ADHD syndróm. WHO v nej takisto naznačuje možné prepojenie s vývojom nervového systému, kognitívnymi funkciami a cukrovkou a potvrdzuje príčinný vzťah medzi PM2,5 a úmrtiami v dôsledku srdcovo-cievnych a respiračných ochorení.

Vedeli ste, že:

  • deti do 8 rokov vdýchnu v kľude 2-krát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí, pretože ich dýchacie cesty sú užšia pľúca sú stále v štádiu vývoja, problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok sú u nich závažnejšie a dlhšie trvajúce?
  • chorí zamestnanci znamenajú zníženú produktivitu firmy a zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť?

Najčastejšie prejavy akútnych účinkov sú:

  • podráždenie slizníc očí
  • horných ciest dýchacích
  • kašeľ
  • zvýšená citlivosť dýchacích ciest na alergény
  • zhoršovanie astmy
  • zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení

Všade, kam ideme, dýchame vzduch, ktorý je znečisťovaný celým radom látok na úrovniach, pri akých môžete niekedy očakávať nepriaznivé účinky na zdravie. Na Zemi neexistuje miesto, kde by sme mohli dýchať len čistý vzduch.

Existuje však riešenie pre domácnosť, malé aj veľké spoločnosti, priemyselné zóny, športovcov, medicínske a kozmetické centrá, ktoré dokáže vyčistiť vzduch vďaka svojim aktívnym, patentovaným filtrom od španielskej spoločnosti ZonAir3D. Pri ktorom nie je potrebné meniť centrálny klimatizačný systém.

Pure Air box

Pure Air box

Maximálna účinnosť a kvalita v jedinečnom a tichom kompaktnom čističi vzduchu. Neporaziteľná kvalita a výsledky. 

Pure Air Control

Pure Air Control

Pure Air Control je inovatívny systém čistenia vzduchu, ktorý prináša čistý vzduch do interiérov budov použitím extrakčného systému.

Buble Pure Air

Buble Pure Air

Bubble | Pure Air je prvý mobilný priestor, kde je to možné dýchať neustále generovaný 99,995% čistý vzduch bez kontaminácie.