Work Café

Život vo firmách by sa mohol rozšíriť nie len o kaviarne, ale aj o „študentské“ krčmičky, letné terasy, kníhkupectvá... o miesta, kde nie je prvoradé pitie alkoholu či kávy, ale komunikácia, dialóg

Tieto miesta vyväzujú človeka z tradičného pracovného života a v pracovnom prostredí hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok pre dialóg. Je možné, že pracovný život a jeho kultúra dokonca žijú z týchto okamihov.

Coffe Lab sa stáva tretím pracovným miestom a to doslova. Ide o neutrálne územie. Ak sa chcete stretnúť s externými dodávateľmi alebo partnermi, je to ako vstupná brána do areálu. Viac než len pracovisko. Zlúčením prvého a tretieho miesta nastáva intenzívna a dlhodobá zmena v spôsobe práce, ktorá sa deje po celom svete. Obchodné úlohy sú dnes oveľa rozmanitejšie a náročnejšie. V niektorých krajinách sú pracovníci stále viac a viac mobilnejší a viac cestujú. Organizácia prijala myšlienku zamestnancov, ktorí pracujú v kaviarni pre celý rad dôvodov:

celý článok nájdete kliknutím na link:

kontakt pre viac informácií

Pôdorys menšieho i väčšieho pracoviska a rozmiestnenie pracovných zón.