Inšpiratívny priestor

Jednoduchý náhľad na návrh priestoru, kde je vyčlenený priestor pre tradičné kancelárske sedenie, relax zóny, work caffé, či konferenčný priestor. Pri spracovaní návrhu berieme do úvahy osobité potreby a možnosti klienta.

To, v akom priestore ľudia tvoria má vplyv na ich motiváciu, efektivitu, výkon i lojálnosť voči firme.

Jeden priestor nemôže podporiť spôsob, akým ľudia v dnešnej dobe potrebujú pracovať. Ľudia potrebujú slobodu zvoliť si, kde a ako budú pracovať, podľa práve danej úlohy.

Brand Book spoločnosti Steelcase

Neformálne priestory podporujú uvoľnenú konverzáciu, môžu stimulovať mozog a zvýšiť kreativitu.