Zvuk a akustika v priestore

Čoraz častejšie sa pri riešení kancelárskych priestorov stretávame s problémom akustiky, ktorá vplýva na našu psychickú a fyzickú pohodu. Môže ísť o stavebnú alebo priestorovú akustiku. Podľa Leesman indexu merania efektívnosti na pracovisku, len 30% zamestnancov je spokojných s hladinou hluku na pracovisku. Pričom hlučné kancelárie môžu viesť k absencii zamestnancov a nízkej produktivite.

Je každý zvuk hluk?

Aby sme vedeli, ako sa zachovať a boli sme schopní pomôcť odstrániť nedostatky, je dôležité vedieť niečo málo o zvuku. Zvuk je všetko, čo sme schopní zachytiť sluchom. Vzniká v hmotnom priestore „chvením“ a šíri sa pružným prostredím, ktoré je schopné ho prenášať. Jeho rýchlosť šírenia závisí od tlaku, teploty, hustoty a vlhkosti prostredia. Zvuky v bežnom živote vnímame ako hlasné alebo tiché, prirodzené alebo umelo vytvorené. Čím je tlak vyšší, tým je zvuk hlasitejší. Úroveň hlasitosti sa udáva v dB a prah počuteľnosti pri 0dB, čo je 1kHz. Úplná nula neexistuje, pretože ľudské ucho/ mozog, si vytvára vlastný šum a reaguje aj na najmenšie zmeny tlaku.

Napríklad:

10 dB – šumenie trávy
20 dB – šepot
40 dB – hluk mesta v pozadí
50 dB – bežný hluk pri rozhovore
60 dB – rušná ulica
80 dB – maximálna úroveň TV zvuku
90 dB – zvuk motorky
110 dB – rockový koncert
120 dB – prúdové lietadlo

Nad 130 dB už začína zvuk „bolieť“. Frekvencia vlnenia, ktorú je človek schopný vnímať leží v rozsahu 16-20 Hz až 16-20 kHz, záleží od človeka. Mimo toto spektrum zvuk nevnímame. Pričom nízky hlas muža začína okolo 80 Hz a ženské spektrum hlasu okolo 400 Hz.


Pre mnoho ľudí môže byť preto moderný otvorený priestor z hľadiska zvuku stresujúci. Ak sa zvuk  v otvorených priestoroch šíri ako lavína, ktorú nemá čo pohltiť, či „rozbiť“. Potom sa čaro otvoreného moderného dizajnového priestoru, ktorý má povzbudiť k spolupráci, komunikácii, tvoreniu, povedomiu a lojalite k značke, firme, stráca. Pracovníci sú podráždení zo šíriaceho sa zvuku, ktorý sa v interaktívnom prostredí mení na hluk.

Nie každý zvuk je automaticky nežiaduci, a nie každý zvuk je hlukom. Kancelária, ktorá je príliš tichá, môže byť rovnako nepríjemná a neefektívna, preto úroveň akustiky závisí aj od činností, ktoré sú na pracovisku vykonávané a od kultúry danej spoločnosti. Pre dosiahnutie zlepšenia komunikácie môžete využiť viacero druhov materiálov, ktoré absorbujú nadmerný hluk z nežiaducej komunikácie, zlepšujú súkromie hovorov a umožňujú zamestnancom lepšie sa sústrediť na zverené úlohy.

Aby sme dosiahli skutočne vhodné akustické riešenie, musíme poznať všetky činnosti, kultúru spoločnosti a hodnoty šíriaceho sa zvuku. Efektívny monitoring hluku, dozvuku môžu vykonávať len akreditované spoločnosti, ktoré vďaka získaným informáciám dokážu vypracovať hlukové mapy a nastaviť vhodné riešenia. Kde umiestniť prvky z pohltivých materiálov, aké materiály a prvky použiť.

Pri realizácii otvoreného priestoru je dôležité myslieť v prvom rade na stavebnú akustiku, až potom na priestorovú. V opačnom prípade sa môže stať, že sa zlepšenie akustiky zbytočne predraží nutným zásahom do stavby, aby sme zabránili šíreniu zvuku, ktorý je ako voda. Šíri sa každou škárou,stenou, dokonca aj podlahou. Napríklad, ak potrebujeme riešiť veci za zatvorenými dverami zasadačky, ktorá nemá správnu stavebnú akustiku, môže sa ľahko stať, že pustíme do sveta informácie, ktoré mali byť ešte utajené, pretože pracovná skupina za stenou počula všetko.

Cieľom by malo byť vytvorenie rôznych pracovísk podľa ich účelu. Vytvorenie oddychových zón, jedální, kaviarní, zasadačiek s primeranou úrovňou akustickej absorbcie. Priestor, kde môžu užívatelia hovoriť a pracovať bez toho, aby museli vnímať hlasy z okolia, či museli šepkať, aby zachovali diskrétnosť. Vhodne zvolená spolupráca akustika a architekta vie vytvoriť priestor, ktorý je nie len pekný, ale aj funkčný.

Články, ktoré by Vás mohli zaujímať