WELL certifikácia na Slovensku

Certifikáty udržateľnosti ako americký LEED a britský BREEAM, sú už aj na Slovensku žiadané a využívané. Ak takýto certifikát budova získa, je to budova, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že je energeticky efektívna, šetrí energiu a zároveň má zdravšie vnútorné prostredie.

Z Ameriky k nám prichádza nový trend certifikácie, WELL, ktorý je určený nie len pre budovy nové, či existujúce, ale aj pre interiéry a pilotné projekty. Vychádza z holistického pohľadu na človeka a jeho správanie. Funguje od roku 2014 a schvaľovanie/ testovanie pre Európu nastáva v Londýne a Varšave spoločnosťou Green Business Certification Inc. (GBCI) pomocou svojich pracovníkov, ktorí robia merania v mieste uchádzača. Následne inštitút IWBI™(International WELL Building Institute™) udelí certifikát WELL. Ide o pomerne nový certifikát, ale možno najdôležitejší s ohľadom na zdravie a životné prostredie. V konečnom dôsledku by mal byť akýmsi prienikom pre LEED a BREEAM.

WELL je postavený na lekárskom výskume, ktorý sledoval vplyv budov, interiéru, kde trávime viac ako 90 percent nášho času na zdravie a spokojnosť ľudí. Ak tento vzorec premietneme do podnikateľského prostredia, na jednej strane ide o zisk, efektivitu, produktivitu – očakávania firmy a na strane druhej o ľudské potreby a očakávania pracovníkov. Pretože bez ľudí nebude žiadna firma prosperovať, aj keby bola neviem ako automatizovaná.

Certifikácia WELL vychádza zo 7 základných pilierov

  • Vzduch –  ventilácia, filtrácia, stavebný prach, cleaning protokol.....
  • Voda –kvalita vody a prístup k vode......
  • Výživa – podpora zdravého stravovania, mindful eating...
  • Svetlo – miera osvetlenia, prístup k dennému svetlu, cirkadiálny cyklus. Vplyv denného svetla na ľudský organizmus, odraz svetla, automatický systém osvetlenia, jeho intenzita, rozptyľovanie svetla, vplyv farieb v priestore. (Málo kto si uvedomuje, že umelou stimuláciou hormónu kortizol, ktorý na jednej strane zvyšuje výkonnosť, na strane druhej zvyšuje aj mieru stresu. Umelo stimulovaný organizmus chladným svetlom nedokáže „vypnúť“ a načerpať nové sily, nastáva vyhorenie, únavový syndróm a pridružia sa aj iné zdravotné problémy.
  • Fitness – zvýšenie pohybovej aktivity
  • Komfort – ergonómia, akustika (hluk znižuje výkonnosť až o 66%), tepelná pohoda, vône
  • Myseľ – biofília, podpora komunity, zapojenie umenia, transparentnosť voči verejnosti, spojenie s prírodou

Uchádzač môže získať Silver, Gold a Platinum WELL Certifikát splnením 100% povinných požiadaviek. Úroveň Gold však zároveň vyžaduje splnenie 40% nepovinných a pri Platinum úrovni až 80% nepovinných požiadaviek.

Spoločnosti, ktorým v dnešnej dobe záleží na svojich pracovníkoch, ich zdraví, vyrovnanosti, pocite pohody v práci, zaangažovanosti, dosahujú lepšie podnikateľské výsledky, v čom im my v Office & Hotels Directs.r.o. radi pomôžeme prostredníctvom: produktovej dokumentácie, návrhmi,plánovaním, podporou od odborníkov danej problematiky, či sprevádzaním produktovou dokumentáciou. Zdravie, pohoda, komfort je to, čo má budúcnosť, bez ohľadu na trendy, ktoré doba prinesie.

V prípade, že Vás zaujíma tvorba priestoru z pohľadu WELL, veľmi radi Vám s tým pomôžeme.
Kontakt: Ivana Majláthová

Články, ktoré by Vás mohli zaujímať