Interačkná stolička Gesture

Prvá stolička navrhnutá tak, aby podporovali naše interakcie s dnešnými technológiami. Inšpirovaná je pohybom ľudského tela, ako dnes pracujeme. Technológia je tou najväčšou hybnou silou zmeny v spôsobe akým pracujeme, žijeme a správame sa. Nové zariadenia, ktoré využívame počas nášho pracovného dňa nám umožňujú prúdiť medzi úlohami plynule a často. 

stolička GESTURE

Čo bolo dôvodom vzniku stoličky GESTURE

Steelcase vytvoril globálnu štúdiu držania tela v 11 krajinách sveta. Pozorolvali 2000 ľudí v širokej škále pozícií a odhalili 9 nových pozícií v dôsledku nových technológií a správania sa. Študovali ako ľudské telo reaguje s technológiami a ako reagujú pracovníci pri presune z jedného zariadenia na druhé. Výskum ukázal ergnonomické dôsledky, ktoré ak nie sú dostatočné riešené, môže spôsobovať rôzne ochorenia ako srdcovo-cievne, obezitu, bolesti chrbta, končatín a iné. Ak sa telo moc nakláňa dopredu a dozadu v kresle, sedák a čapy operadla nasledujú Váš pohyb čo zvyšuje ergonomickú úroveň stoličky.

Pretože tieto nové pozície nie sú dostatočne podporované obyčajnou kancelárskou stoličkou, pracovníci sa cítia nekomfortne.

Trpia bolesťami, pretože sa rôzne krivia a to vytvára dlhodobé škody na ich telách. Zatiaľ čo technológia pomáha produktivitu zvýšiť, nekomfortnosť narušuje našu prácu a našu schopnosť sústrediť sa a byť kreatívny.